Naturmødet 2024: Fokus på værdien af skovbrug

Igen i år kan du møde Partnerskab for Dansk Skovbrug på Naturmødet, hvor vi sætter fokus på alle de ting, skovene bidrager med til samfundet.

Siden 2016 har naturen haft sin egen pendant til Folkemødet: Naturmødet, som bliver afholdt hver år i maj i Hirtshals.

Sidste år deltog Partnerskab for Dansk Skovbrug for første gang med egen stand – og i år er vi tilbage igen, når Naturmødet løber af stablen den 23. til 25. maj.

Naturmødet finder sted kort efter, at vi i partnerskabet har lanceret en stor kampagne for dansk skovbrug under titlen ”Takket være skoven”, og den er derfor også omdrejningspunktet for vores aktiviteter på standen.

Her sætter vi fokus på alle de ting, som de danske skove bidrager med. Inden for skovbruget er det velkendt, at skovene leverer løsninger på mange af tidens største samfundsudfordringer, men det er langt fra alle danskere, der er klar over skovenes store værdi, fx at:

  • Skovene både fungerer som kulstoflager, når de optager CO2 fra atmosfæren, og samtidig leverer materiale til den grønne omstilling, fx træ til byggeri.
  • Skovene bremser udvaskningen af kvælstof til åer, søer og fjorde, og de beskytter drikkevandet, når de plantes i vandindvindingsområder over grundvandsreservoirer.
  • Skovene tilbyder vigtige levesteder for sjældne og truede arter.

 

Det vil kampagnen forsøge at lave om på – og det vil vi også gøre vores til at udbrede kendskabet om på årets Naturmøde.

På vores stand nr. 49 i The Village-området kan du blandt andet opleve en stor model af Danmarks højeste træbyggeri ”Træ” – en næsten 80 meter høj bygning, der bliver opført i Sydhavnen i Aarhus – og andre træprodukter, som er blevet til takket være skoven og skovbrug.

Og så er der en helt unik mulighed for at få fingrene i en plakat i A3-størrelse med et af de flotte motiver fra kampagnen #takketværeskoven, som vi uddeler på standen.

Vi har også flere planlagte aktiviteter på standen. Fredag kl. 13.00 afholder vi skov-Jeopardy i samarbejde med Klimaskovfonden. Politisk er der lagt op til, at Danmark skal have 250.000 ha ny skov – et areal på størrelse med Lolland, Bornholm og Falster. Men hvad ved beslutningstagerne egentlig om skovrejsning og skovens klimaeffekt? Vi quizzer med politikerne og udfordrer dem i kategorierne ”skov som klimaløsning”, ”CO2 og andre drivhusgasser”, ”Danmarks klimamål” og ”synergieffekter ved skovrejsning”.

Samme dag kl. 14 byder Skovdyrkerne op til debat om biodiversitet, og kl. 15-17 inviterer partnerskabet til reception, hvor vi bl.a. griller vildtspyd.

Med andre ord har vi et spændende program for de tre dage – men du er også velkommen til bare at kigge forbi til en snak om skoven og de mange gode ting, den bidrager med til os alle sammen.